Monterings service

Komplett köksinstallation från Sandaköket kök och lackering i Stockholm.

Sandaköket kök och lackering i stockholms steg till komplett kök.

Önskar du fullservice som från början till slut ger dig en bekväm upplevelse av att installera ditt nya kök. Sandaköket koordinerar och förbereder allt arbete inför och under installationen. En komplett köksinstallation består av – förbesiktning, montering och installation av kök. Gäller under förutsättning att du beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning.

Vi erbjuder förbesiktning av ditt kök.

Det är viktigt att få allt rätt från början. Förbesiktning är en tjänst för att du skall känna dig trygg med att din planering stämmer och går att installera som du har tänkt dig. Vi kontrollerar bland annat att alla anslutningar är placerade rätt enligt din planering.

Vi erbjuder montering och installation av ditt kök.

Vi monterar allt, sågar ut för blandare, häll och forslar bort emballage, så det bara är för dig att börja använda ditt nya kök. Gäller dig som beställt komplett köksinstallation med genomförd förbesiktning.

Installation av vatten och avlopp 

Vissa saker ska man lämna till auktoriserad hantverkare.

Installation av el i befintligt system

Vissa saker ska man lämna till auktoriserad hantverkare.

Vi erbjuder demontering och bortforsling av ditt befintliga kök.

Vi erbjuder även att demontera och forsla bort ditt befintliga kök inklusive vitvaror, så att du istället kan förbereda för installationen av ditt nya kök.

I demontering och bortforsling av kök ingår:

• Demontering av det befintliga köket inklusive vitvaror.
• Urkoppling av el, vatten och avlopp på ett säkert sätt.
• Eventuellt förbrukningsmaterial.
• Bortforsling av köket och vitvarorna till återvinningscentral.