Sandakökets köpevillkor.

Allmänna köpevillkor för Sandaköket kök och lackering i Stockholm.

Köp villkoren tillämpas då svensk eller annan gällande lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med densamma.

För privatpersoner gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen ifall som inte omfattas av dessa köp.

Priser & Betalning

Samtliga priser är inklusive 25% moms. Frakt eller eventuella betalningsavgifter tillkommer.

Sandaköket reserverar sig för prisändringar och har rätt att häva köpet och återbetala kunden för erlagd betalning, innan produktion påbörjats.

Vid beställning delbetalas 50% av ordern. Resterande belopp ska betalas senast 10 dagar efter leverans. Betalning sker via faktura eller Swish.

Leveranstider & Transport

Leveranstiden är i normala fall ca 4–6 arbetsveckor.

Om beställd order ändras kan leveranstiden troligtvis att ändras.

Vi kan tyvärr inte ge något exakt datum för leverans, när ni blir kontaktade av transportbolaget vet ni när leverans kan ske.
Varorna levereras till angiven adress eller så nära den adressen som transportören kan komma, eller i förekommande fall, till postutlämningsställe.

Luckorna levereras på träpallar som kan vara upp till 3 meter långa. Vi tar tyvärr inte tillbaka dessa efter leverans. 

Sandaköket debiterar extra vid svårtillgängliga adresser, som till exempel öar och trånga passager.

Transportören kör till gatuadressen och ställer pallen på gatan, de bär inte in varorna. Leveransen måste kvitteras av mottagaren eller dennes ombud enligt transportörens anvisningar.

Boka ej hantverkare innan leveransen mottagits och avsynats, då vi endast kan ge en ungefärlig leveranstid. Sandaköket kök och lackering i Stockholm ersätter inte stillastående montörer.

Vid leverans, kontrollera om förpackningen är skadad.

Viktigt: Eventuella skador skall noteras på transportsedeln/avin som, chauffören/utlämningsstället har. 

OBS! Utan noterad skada kan inte en reklamation tyvärr göras. Dokumentera skadorna med foton både med och utan emballage. Mejla till: koksingang@yahoo.com
Reklamationer ej gjorda inom 10 dagar efter leverans eller redan monterade luckor godkännes ej.

Retur & reklamation

Luckor och fronter kan inte returneras till oss då de är tillverkade specifikt för kund.
Leveransmottagaren får inte returnera, sälja eller reparera skadat gods innan detta godkänts av Sandaköket kök och lackering i Stockholm. Reklamation av monterade luckor och fronter godkänns ej. Reklamationer gällande tillverkningsfel eller att varor inte stämmer med beställningen, görs till Sandakökets mail: koksingang@yahoo.com

Garanti

Samtliga våra varor omfattas av en garanti på 2 år gällande materialets ursprung och fel uppkomna under produktion.

Fel som uppstått vid egen åverkan och förändring av Sandakökets produkter omfattas inte av garantin. Sandaköket kök och lackering i Stockholm ansvarar för varan tills den är levererad.

Ansvar

Kunden ansvarar för att lämnade beställningsuppgifter (till exempel antal, mått, färger och andra val) är korrekta.

Om kunden upptäcker att lämnade uppgifter är felaktiga, eller annars vill ändra sin beställning, måste kunden omedelbart meddela Sandaköket detta.

Sandaköket försöker alltid tillgodose kundens ändringar.

Kunden ansvarar för sina val i beställningen.

Sandaköket garanterar att alla standardluckor har rätt mått och hål bilder i förhållande till de stommarna och/eller förutsättningar.

Beställs luckor i specialmått har kunden ansvaret för att dessa delar har angetts med rätt yttermått medan Sandaköket har ansvaret att leverera det som kunden angett i beställningen.

Force Majeure

Sandaköket är inte ansvarigt för försenad prestation (inklusive leverans och garantiåtgärder) orsakad om förseningen orsakas av omständighet utanför Sandakökets rimliga kontroll.

Exempel på sådana omständighet är – utan att göra fullständig förteckning:
– strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.